สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

สนุกไปกับการท่องโลกธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ที่แทบไม่น่าเชื่อว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ ของผืนป่าที่มีคุณลักษณะพิเศษหลงเหลือให้เราได้ชื่นชม โดยสภาพภายในประกอบด้วยสังคมกกหญ้า สังคมเสม็ด และสังคมป่าดิบแล้งที่นับได้ว่าเป็นป่าดิบแล้งดั้งเดิมที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ในท้องถิ่นภาคตะวันออกและพรรณไม้ป่าหายากใกล้สูญพันธ์กว่า 400 ชนิดให้ศึกษา

นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมภายในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นล่องเรือชมธรรมชาติ ปั่นจักรยาน เดินศึกษาพันธุ์ไม้ในผืนป่าสภาพอุดมสมบูรณ์ที่หลงเหลือน้อยเต็มทีแล้วในภาคตะวันออก ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand