สคบ.พร้อมรับฟังทุกปัญหาคุมห้องพัก

หลังประกาศคุมสัญญาห้องพักทั่วประเทศมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ค.61 สคบ.ลงพื้นที่รับฟังปัญหา รับหากเจ้าของห้องพักสงสัยเรื่องไหน ส่งหนังสือขอรับทราบรายละเอียดที่สคบ.ได้ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ.ได้ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2561 ซึ่งจากการตรวจสอบสอบพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่พร้อมร่วมมือกับสคบ.ในการจัดทำสัญญาการเช่าที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามประกาศ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของธุรกิจการให้เช่าห้องพักของประเทศให้มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีข้อสงสัยในกรณีต่างๆ ตามประกาศที่ออกมา เช่น เรื่องการคิดอัตราค่าน้ำประปา ไฟฟ้า การคิดค่าใช้จ่าย หรือการเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้า และการเรียกเก็บเงินประกันความเสียหาย ก็สามารถทำหนังสืออย่างเป็นทางการมาสอบถามสคบ.ได้ทุกๆ กรณี ซึ่งเจ้าหน้าที่สคบ.จะชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ขณะที่ผู้บริโภครายใดที่ทำสัญญาเช่าห้องพักแล้ว มีข้อสงสัย หรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งข้อมูลมายังสคบ.ได้ทันที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews