ผลลัพธ์การเกิดโรคหัวใจ

ผลลัพธ์การเกิดโรคหัวใจได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากสำหรับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับกลางปี ​​1990 ชาวอเมริกันในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีอาการหัวใจวายน้อยกว่าและมีโอกาสตายน้อยกว่า การติดตามผู้ป่วยเมดิแคร์มากกว่าสี่ล้านรายเป็นการศึกษาโรคหัวใจวายที่ใหญ่และครอบคลุมที่สุดในสหรัฐอเมริกา

จนถึงปัจจุบัน การค้นพบที่สำคัญสองประการของมันคือการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับโรคหัวใจลดลง 38% และอัตราการเสียชีวิต 30 วันสำหรับอาการหัวใจวายนั้นต่ำตลอดเวลา 12% ลดลงมากกว่าหนึ่งในสามตั้งแต่ 2538 ดร. ฮาร์ลานครุมโฮลซ์ผู้เขียนหลักและผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจของเยลผลประโยชน์เหล่านี้เป็น “ที่น่าทึ่ง” ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจของเยลยังเชื่อว่าการได้มาเหล่านี้จะไม่เกิดอุบัติเหตุ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการทำเครื่องหมายโดยความพยายามระดับชาติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและปรับปรุงการดูแลสำหรับผู้ที่ทุกข์ทรมานจากพวกเขามุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงด้วยการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ปัจจัยเสี่ยงและการปรับปรุงคุณภาพการดูแลนักวิจัยตั้งข้อสังเกต