คูค่ายพม่า

ย้อนกลับไปสู่เรื่องราวการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยเหนือกองทัพที่เข้ามา ประชิดกรุงศรีอยุธยาในช่วงเวลานั้น โดยศึกหนึ่งคือพระยาพระสิมยกทัพเข้ามาประชิดด่านเจดีย์สามองค์ และอีกศึกหนึ่งคือกองทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ที่ตั้งทัพญ ณ ปากแม่พุทราซึ่งก็คือคูค่ายพม่าแห่งนี้ในปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังปรากฏบนภาพยนตร์ชื่อก้อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” อีกด้วย

โดยลักษณะที่หลงเหลือให้เห็นอยู่นั้นมีเพียงเนินดินยาวรูปร่างคล้ายตัว L ยาว 5-15 เมตร และกว้าง 3 เมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2127 ช่วงกรุงศรีอยุธยาต้องรบพุ่งกับพม่าบ่อยครั้ง ปัจจุบันที่นี่ ได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามกลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand