ความสำคัญต่อการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะ

โปรตีนที่เรียกว่าตัวเชื่อมโยงนิวเคลียร์ของนิวเคลียสกับโครงกระดูกยึดนิวเคลียสเข้ากับเซลล์กลไกขัดขวางการทำงานของระบบทำให้เกิดความวุ่นวายในกลุ่มการเชื่อมต่อหลักที่ช่วยยึดนิวเคลียสหยุดชะงักเซลล์พยายามอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นปกติอนุญาตการศึกษาน่าเสียดายที่การชดเชยนี้กลายเป็นสิ่งชดเชยมากเกินไปโปรตีนต่างๆที่ควรอยู่ในปริมาณเล็กน้อยภายในเซลล์

สำหรับการทำงานของเซลล์ที่เหมาะสมจะไม่ได้รับการควบคุมทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของเซลล์ภายใน acinus การแบ่งเซลล์ผิดปกติและการอพยพ ปัญหาเกี่ยวกับเซลล์เช่นเซลล์เยื่อบุผิวซึ่งแยกร่างกายออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกและเป็นอุปสรรคระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ภายในอวัยวะเช่นตับและมีความสำคัญต่อการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะ เชื่อมโยงกับการรักษาบาดแผลที่บกพร่องและการพัฒนา และความก้าวหน้าของโรคต่าง ๆ เช่นโรคมะเร็ง